Lokaler

Utleie

Våre lokaler

Cirka AS har kajakk og klatrelokaler, garderober og eit lite rustikk møterom. Dette fungerer fint til kurs og aktiviteter. Vi bruker havet og våre lokaler til teambuilding.

Til firmaevent arbeider vi og tett med naboen 155.no som har moderne og nye møtelokaler. Her er det:

  • 3 bad, 2 med dusj + garderobe
  • Spiseplass til 28 stk. i 2. etasje
  • Område for kaffe, mingle og evt. spising i 1. etasje til 18 stk
  • Brygge/uteområde delvis under tak
  • Tilkomst for rullestol i 1. etasje med toalett, lett tilkomst med bil
  • Stor parkering
  • Kapasitet til at 20 stk. kan vere på båt/fisketur, og delta i fiskekonkurranse samstundes

Meny:

  • Pastasalat med rundstykker, kr 250,- per pers
  • Tapas kr 650-750,- per pers
  • Skalldyrbord 650-750,- per pers

Opprigg, utvask og leie av lokale kommer i tillegg. Pris er avhengig av hvor stor del av bygges som skal benyttast. Fra kr 1600-5000,-

Ta kontakt for tilpassa opplegg etter aktivitet og budsjett. Vi syr saman pakkar som er skreddersydd til dykkar bedrift/gruppe.

Felleslokalet med dekket bord
Lokallet
Skilt som viser lokallene
Felleslokalet med dekket bord
Skilt som viser lokallene Et rød hus i lokallet Felleslokalet med dekket bordFelleslokalet med dekket bordLokallet
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.